Pilotun Mecbur Kalacağı Olumsuz Bir Durumda Uçağı Zıt Formda Uçurabilmek Mümkün mü?
  1. Anasayfa
  2. Haberler

Pilotun Mecbur Kalacağı Olumsuz Bir Durumda Uçağı Zıt Formda Uçurabilmek Mümkün mü?

0

Uçak her ne kadar süratli ve konforlu seyahatin vazgeçilmez bir yolu olarak görülse de tahminen de bu taşıt, çoğumuzun fobileri ortasında. Hele ki uçağın aksi dönmek zorunda kalması üzere aksi durumlar, işlerin daha da karmaşık bir hâl alması manasına gelmekte.

Sözü daha fazla uzatmadan uçakların aksi bir halde uçmalarının nasıl mümkün olabildiğine ve böylesine bir felaket senaryosundan hangi uçakların sağ çıkabileceğine bakalım.

Bir uçağın zıt biçimde uçabilmesi için gerekli olan dört farklı uçuş bileşeni vardır. 

Bir uçağa tesir eden ve uçuş için gerekli olan dört kuvvet; itme (güç), sürükleme, kaldırma ve yer çekimi kuvvetidir. Bu dört bileşenden üçü, uçak karşıt dönse bile çabucak hemen tıpkı fizikî gücü uygulamaya devam eder. 

Bunun sebebi, bir uçağın olağan uçuşuna devam etmesi ya da aykırı çevrilmiş olmasına bakılmaksızın, temelde uçma biçiminin tıpkı kalmasıdır. Uçak her ne tarafta uçarsa uçsun şayet havada kalacaksa, kaldırma kuvvetine kesinlikle sahip olmalıdır.

Ters biçimde uçmanın sorunlarından biri, bir uçağın ekseriyetle yalnızca sağ tarafı üst gerçek uçarken, kaldırma kuvveti üretecek biçimde tasarlanmış olmasıdır.

Bunun nedeni, kanat profillerinin üst kısımlarının büyük oranda yuvarlatılmış, alt kısımlarının ise düz olacak formda tasarlanmasıdır. Bu durumda hava, uçağı üst bölgelerde altlardan daha süratli hareket etmesi için zorlar. 

Farklı hava suratları sebebiyle uçağın kanatların alt kısımlarında, daha yüksek basınçlar oluşur. Kanatların üzerinde ise bu basınç tam karşıtı bir halde düşer. Aslında basınçtaki bu fark, uçakların kaldırma kuvvetini nasıl üretebildiğini ve havada uçabildiğini açıklar.

Kısaca uçak aksi çevrildiğinde bu tesir tam karşıtı olur ve bu hava taşıtı, doğal olarak kaldırma kuvveti yerine aşağı yanlışsız bir kuvvet üretir.

Uçağın karşıt çevrilmesiyle aşağı hakikat artan kuvvet, sadece hücum açısı farklılaştırılarak değiştirilebilir. Bu durum ise kanatların ön kısımlarının üzerinden uçan hava akımının yaptığı açıdır. 

Kanat profili yalnızca sağ taraf üstteyken kaldırma kuvveti üretecek bir biçimde tasarlanmış olsa bile, bu sadece seyir ve tırmanma sırasında gerçekleşebilir. Tam zıddı bir durumda uçağı aşağı indirmek mümkün olmaz. 

Normal kaidelerde pilot, iniş yapmak için havaalanına hakikat yöneldiğinde uçağın burnunu öne gerçek şayet ve atak açısını değiştirir.

Pilotun bu hareketi, kaldırma kuvvetinin tesirini azaltır ve uçağın irtifası düşüşe geçer. Tıpkı mantık, uçak aykırı çevrildiğinde de geçerlidir. Kanat profilinin biçimi her ne olursa olsun pilot, hamle açısını değiştirebilir ve kanatların altından yüksek basınç alanı yaratarak, kaldırma kuvvetini harekete geçirebilir.

Pilotun, bunu uçak karşıt bir biçimdeyken yapması için, uçağın burnunu kaldırması gerekir. Ancak uçağın zıt dönmesiyle bir arada her şey bilakis döner ve bu durum, uçuş esnasında uçağın burnunun aşağı indirilmesine emsal.

Örneğin akrobatik ve dublör uçaklar üzere karşıt uçuş için tasarlanan uçaklar, çok daha kolay kanat profillerine sahiptir.

Bu uçaklardaki kanatlar, hem alttan hem de üstten yuvarlatılır ve havanın altta ve üstte birebir süratte hareket etmesi sebebiyle kaldırma kuvveti, simetrik bir kanat profili oluşturur. 

Simetrik kanat profillerinin hedefi ise uçakların açıları aksi çevrilmiş olsa bile sağ tarafları yukarıdaymış üzere birebir formda uçabilmeleridir. Bu cins uçaklarda pilotların kaldırma kuvveti oluşturma teknikleri, tamamen atak açısına bağlıdır. 

Özetle “Uçaklar, nasıl karşıt uçabilir?” sorusunun karşılığı, kaldırma kuvveti üretebilmelerinde gizlidir. Bu durum atak açısının değiştirilmesi ve farklı kanat profilleri ile gerçekleştirilir.

Peki tüm uçaklar karşıt uçabilir mi?

Gösteri uçakları ve akrobatik uçaklar, özel olarak sağ tarafı üst yahut aykırı uçacak bir biçimde tasarlanır. Bu sebeple karşıt bir uçuş, onlar için bir sorun teşkil etmez. Lakin pilot aykırı durumdayken kaldırma kuvvetini harekete geçirebilmek için atak açısını yanlışsız bir halde ayarlamalıdır ve bu durum, yolcu uçakları dahil olmak üzere diğer uçak cinslerinin tasarımı gereği hayli zorlayıcı olur.

Yine de ticari yahut yolcu uçağının pilotu uçağı aksi çevirebilecek uzmanlığa sahipse, teorik olarak kısa bir müddetliğine olsa da zıt uçuş yapması mümkündür. Ancak bu tehlikeli ve deneyim isteyen bir durumdur ve kısaca her uçak, buna elverişli değildir.

Flight sinemasından bir kesitte, bir yolcu uçağının kısa müddetliğine de olsa ters uçuşa mecbur kaldığı senaryoyu görmek mümkün:

Kaynaklar: BBC Science Focus, Sky Tough, Simple Flying

Uçaklara dair öteki içerikler:

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir